Çar. Şub 26th, 2020

Fikri olan herkes için …

Vahdet Şemsiyeleri

4 min read

Vahdet Şuuru Nedir?
Varlığın birliği, kâinattaki her şeyin Allahın eseri oluşunun idrakine ermektir.
Vahdeti anlayabilmek için önce İnsanı düzeltmeli ve sonra toplumu olumlu yönde değişime hazırlamalıyız.
En büyük marifet kendini bilmektir. Çünkü kendini bilen Rabbini bilir.
Kul Akli (bedeni), nakli (dini) ilimleri ve tasavvufi terbiyeyi alınca önce kendisini bilir. Tanır. Dünyaya geliş gayesini çözer. Yaratıcısı olan Allahü Teala’nın emirlerini tutar ve kılavuzu Peygamber efendimizin (sav) sünneti seniyyesi yolundan gider. İçsel dağınıklıklardan kurtulur. Selamete erer. Kendi düşünce ve arzularını Allahın iradesinde birleştirir. Külli iradeye teslim olur. İnsan olmanın ağır vazifelerini idrak eder. İçsel bütünlüğünü akıl, kalp, ruh beden dörtlüsünde tamamladıktan sonra dalga dalga büyüyerek ailesine bulunduğu topluma, tüm canlılara ve ümmeti Muhammed’e Hak ve Hakikatin ışığında hizmet eder ‘’Kamil İnsan’’lar…
‘’Yaratılanı severim Yaradan’dan ötürü’’ hikmetince hizmet ettiği her varlığın üzerinde Allahın rızasını talep eder. Güzel ahlakın zirvesini yaşar. Nefs engellerini aştığı için enerjisi ve motivasyonu yüksek olur. Hayatını planlı ve programlı yaşar. Denize atılan taşın dalgaları misali varlığın derdiyle dertlenir. Burada seyit onbaşının ismi, yerinde bir hatırlanma olacaktır. İçindeki iman gücüyle 120 kiloluk topu kaldırıp düşman gemisinin batmasına sebep olmuştu. Hayata dair yüksek gayeleri olmayanların bir yerden bir yere gitmeye mecalleri bile olmaz kimi zaman…
Kamil İnsanları her yerde görebilirsin; kâh ailesine hizmette, kâh vatanını korurken, kâh misafir ağırlarken, kâh cemaat içinde rükûda, kâh bir hastanın yanı başında, kâh dost ziyaretinde, ilim hikmet peşinde, bir yoksulu giydirirken, bir talebeyi okuturken, fakir gençleri evlendirirken vs…
Vahdet bilincinde olmayan bireyler her daim nefsinin peşinde koşmakla ömür tüketirler. Ahirete elleri hayr-u hasenattan yana boş valizle giderler.
Vahdeti tek başına yaşamak yeterli değildir. Toplumsal meselelerde de bu şuuru şerha şerha hissedilmesi için, örnek ve lider bireylerin sayısını artırmalıdır. Beldelerin imarı ve kamil insanların sayılarının artması bu istikamette gidildiğinde mümkün olacaktır. Günümüzde medya organlarının ve İslam düşmanlarının bilinçli tuzaklarıyla zararlı bilgi, kültür, sanat, aile, gençlik, ahlak, değerler, bireysel kimlikler yüksek olumsuz dejenerasyon ile kirletiliyor. Değerlerinden kopmuş nesillerin sayıları artıyor.
Ümmetin vahdet birliğinin bozulmaması için mezhep savaşlarından, yanlış itikatlardan uzak durulması ve sağlam dini bilgiler ile akılların, dimağların zenginleştirilmesi gerekir. Kuran ve sünnetin ve hak dostlarının rehberliğinde birliği ve dirliği daim tutmalıdır.
İslam düşmanlarının ekmeğine yağ sürülmemelidir.
Takva Bilinci
‘’Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil) takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır.’’1
Gerçek üstünlüğün sadece takva ile olduğu ayet ile aşikardır. ırk, mevki, makam üstünlük emaresi değildir.
Osmanlı yüzyıllardır vahdet şuuruyla büyük bir devlet olarak ayakta durmayı başardı. Ne vakit bu şuuru zedelendi bir imparatorluk yıkıldı.
İslam’ın son kalesi Türkiye bu şuurla yeniden ümmeti Tevhid şemsiyesinde toparlayacaktır. Medine Münevvere’ de Ravza’nın şemsiyeleri altında her milletten, farklı mezheplerden insanlar bir arada huzur içinde ibadetlerini yaparken, dünya Müslümanları normal yaşantılarına döndüğünde unutuyorlar. Asıl mesele bunu yeniden tüm dünyada, İslam camiası içinde aynı idrak ve şuurla cem etmeli. Etmeli ki yeniden şahlansın İslam gençliği, İslam medeniyeti…
Biz BİR’iz
Yeniden bir silkinme zamanı geldi de geçiyor.
Mescid-i Aksa işgal, Arakan zulüm altında… Doğu Türkistan, Guta, Mısır, Etiyopya, Sudan ve daha nice İslam coğrafyası görünür görünmez sömürgeler altında. Bir olmalı, diri olmalı ve tek yürek olmalıyız. Kardeşliğimizin ve bütünlüğümüzün rüzgârı tüm dünyaya esmeli. Mukaddesatımızı düşmanlara çiğnetmemeliyiz. Birlikten dirlik doğar.
Mevlam ümmeti Muhammedi Vahdet şemsiyesi altında cem eylesin.
Amin…
Dipnot:
1: • Hucurat Suresi, 13. ayet:
Mihrican Ulupınar

Daha Fazlasını Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir