7 C
ŞANLIURFA
15 Aralık 2018, Cumartesi

Kavmiyetçilik/Irkçılık

Bismillahirrahmanirrahim “Elhamdulillahirabbilâlemin assalatu vesselalâmu ala rasuline Muhammed(sav)" “Ey insanlar, muhakkak ki biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve sizi kabile kabile millet millet yaptık...

MODERN MÜSLÜMAN: DİĞERGAMLIK KAVRAMI ÜZERİNE

Geçmişi 15-20 yıl öncesine dayanan; 4. Sınıfta verilmeye başlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde ünitelerin ilk konularında kocaman...

Dünyaya Müslümanca Bakmak

“Müslüman olarak bizim dünyadaki gayemizin yani gelecekteki idealimizin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Zira modernleşmeyle birlikte Müslüman insanın; insanın tanımladığı gelecek tahayyülünden büyük oranda uzaklaştığını...

Ramazan Bilinci

“Ey insanlar! Büyük ve mübarek bir ay yaklaştı, gölgesi başınıza geldi. Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur...” Bir ömre bedel büyük...

Şehir, İnsan, Ramazan

Şehir, ruhla var olan bir hakikattir. Bir gerçektir şehir. Bir ruhtur, bir sırdır aslında şehir. Şehre doğru gitmek bir vazife, şehrin kalbine kalbine yürümek...

Medya ve Ahlaki Yozlaşma

Bazen şu soruları sorarız kendimize: Acaba dünya mı gittikçe kötüleşiyor yoksa her zaman kötüydü de bizim gözümüzü medya mı açıyor? Acaba kötülüğün görünür kılınması...

Medya ve Bilgi Ahlakı

Yaşadığımız çağda interaktif bilgi transferi zirveye ulaşmıştır. Bilgi, sınır gözetmeksizin kıtalar arası transfer edilmekte, kişiye oturduğu yerde servis edilmektedir. Gündelik hayat trafiği içerisinde koşuşturan...

Dokun-Ma Modern Prangama!

Medya, yığınlar ile iletişim kurmayı sağlayan radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi basın-yayın organlarının adıdır. Esasen iletişimi güçlendiren, karşılıklı verilen mesajın alınması için kullanılan...

Bir Şehir Bir Mabed Bin Hasret

Türkiye’deki şehirleri dünya şehirlerine kardeş bilirim her nedense. Mesela İstanbul, Kudüs’e, Ankara, Saray Bosna’ya, Mardin, Beyrut’a kardeşti benim gözümde… Sen de şimdi gözlerini kapa! Hazır...

Recent Posts

- Reklam Alanı -