4 C
ŞANLIURFA
18 Ocak 2018, Perşembe

Dokun-Ma Modern Prangama!

Medya, yığınlar ile iletişim kurmayı sağlayan radyo, televizyon, gazete ve dergi gibi basın-yayın organlarının adıdır. Esasen iletişimi güçlendiren, karşılıklı verilen mesajın alınması için kullanılan...

Bir Şehir Bir Mabed Bin Hasret

Türkiye’deki şehirleri dünya şehirlerine kardeş bilirim her nedense. Mesela İstanbul, Kudüs’e, Ankara, Saray Bosna’ya, Mardin, Beyrut’a kardeşti benim gözümde… Sen de şimdi gözlerini kapa! Hazır...

ORTA DOĞU EMPERYALİZMİ: SURİYELİ MÜLTECİLERİN TÜRKİYE GÖÇÜ

Orta Doğu; Avrupa Ülkeleri merkez kabul edildiğinde, Akdeniz’den Pakistan’a Arap yarımadasını kaplayan bölgenin adıdır. 19. Yüzyılda kullanılmaya başlanan ve...

Adaletin Tecellisi

Güç zulme tekabül ediyorsa nice olur hal, Güç merhamet iyilikse, yürek konuşur, dil lal.. Güç imtihan ise, işte o zaman düşün, Ne ad kalır ne san bir...

Kuşaktan Kuşağa Adalet: Üç Ömer

Toplumsal ve hukuksal bir kavram olan adalet kavramı; genellikle tek bir şeyi ifade etse de, farklı rejimler tarafından sağa sola çekiştirilip sündürülmüş bir hal...

Adaleti Yakalamak

Halk içerisinde “ Adaleti kim kaybetmiş ki, biz bulalım” söylemleri çok gezer. Bu yaklaşım, insanların ne kadar çok karamsarlığa düştüğünün bir ifadesi olsa da,...

Dünya Halleri

İnsan kalabilme ölçüsüdür iyilik merhamet…Ve hayatı anlamlı kılandır bu. Yaşamak ki/ asıl olan rıza-i ilahi doğrultusunda. Lakin biz ölüme dokunduk önce. Parmak uçlarımız sarhoş/...

Ateşin Etrafındaki Pervaneler

Cabir ibn Abdullah (ra)’den rivayet edildiğine göre Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “ Benim ve sizin durumunuz; ateş yakıp da, ateşine cırcır...

Güven: Bir Toplumu Ayakta Tutan Tek Dümendir

Bir toplumun özgürlük seviyesini ölçmek istiyorsanız, o toplumda kendini emniyette/güvende bulma derecesine bakacaksınız. Bir miktar değerli malınızı kapı önünde tutunuz. Acaba kaç saat orada kalabilir?...

Aynadaki İki Nokta

İnsan doğru yerde durmuyorsa ne inandığı Kur’an’ı, ne Peygamber(sav)’ini, ne de tarihi doğru okuyabilir. Bu nedenle her şeyden önce insan aynayı kendisine tutmalıdır. Eğer...

Recent Posts

- Reklam Alanı -