21 C
ŞANLIURFA
24 Eylül 2018, Pazartesi

Çağın Hastalığı Fazla İlerlemek

Teknolojinin sürekli ilerlediği ilerlerken de, insani olan birçok şeyi geride bıraktığı bir çağda yaşıyoruz. Sanılanın...

YARATILIŞ SAFHALARI ve MADDİ, MANEVİ AHLAKİ YÖNLERİMİZ

Yaratılışımız ve gayemiz önceliğimiz bilmekle ve yaşamakla mesulüz en çok ta kendimizden mesulüz kendimizden… Kur’an-ı kerim de Cenab-ı hak tekvir suresi 26. Ayette şöyle...

HAYAT

Hayat: Doğumdan ölüme kadar geçen süre, yaşam, dirim… İnsanın bir varlıktan diğer bir varlığa geçişi arasındaki zaman dilimi... Ne kadar söz varsa yazılmış,...

Adaletin Bittiği Yerde Zulüm Başlar

İnsanlık tarihinin başladığı günden beri kelime ve kavramların üzerine bina edilmiş bir sosyal yapısı meydana çıkmış. Kanunlar, nizamlar, intizamlar ve hükümler hep bunlara göre...

Eğitim Sistemi ve Var Oluş Gayesi

Eğitim adı altında nedense sadece okula ait dersler geliyor akla. Her zaman aklımızda kalan eksik manalardan biri olarak bu da yarım kalan manalar arasında...

Tek Kanatla Uçulmaz

Bir gün Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri dersinde hocamız bir soru sormuştu: “İlk kullanılan öğretim yöntemi hangisidir ve kim tarafından kullanmıştır?”. Soru çok anlamlı olmasa...

UNUTULMUŞ AİLE VE TOPLUM KAVRAMI

(Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla) Hz. Muhammed (sav) aile ile ilgili hadisiyle başlayalım inşallah... Evlenmeye gücü yeten evlensin. Bu sözü...

ÖNCE VE SONRA (EĞİTİM)

Aileler, çocuklar, eğitimciler ve aslında tüm ülke olarak yeni eğitim-öğretim yılına maddi manevi hazırlanma sürecindeyiz. Tatiller sonlandırıldı, kırtasiye alışverişlerine çıkıldı, zihinler sorumluluk altına...

Ahlak Eğitimi

İnsan Batılı anlayışa göre “düşünen hayvan” olarak tanımlansa da maddî ve manevî yönleri olan “yaratılmışlar arasından en güzel surette ve en son yaratılan, Allah’ın...

Bu Sonbahar Yapraklar Dökülmesin

Bu sonbahar değerler çınarı da yapraklarını döküyor. Hem de arka arkaya... Dökülen yaprakların yerine ise bırak daha güçlüsünün çıkmasını yeni filizler tomurcuklanmıyor bile... Hadi toplayalım...

Recent Posts

- Reklam Alanı -