Per. Şub 27th, 2020

Fikri olan herkes için …

Gün: 4 Şubat 2020

9 min read

                            Bilindik kelimelerle dolduruyorum kursağını sayfaların. Geçmişime iltica eden aforoz edilmiş her yeni güne hecelik isimler veriyorum. Güneş göz kapaklarımın...

8 min read

         “Ben, sizin bu yaptığınız işten nefret ediyorum.” (26/Şuarâ 168) demişti Lut a.s kavmine… Peki neden bunu söylemişti? Çünkü kavmi...

2 min read

Bir resim çizdim. Dağ yok, mutlu güneş, akan nehir, bununla çelişkili bacası tüten ev, hiçbiri. Kalemlerim de bana ait değildi...

2 min read

“Bencillik bir doğa vergisidir, bencil olmamak ise bir değerdir.” der Joseph Mayer Yani insan doğuştan bencildir ve en bencil varlık...

1 min read

Yaklaşır dalgalarınAlelade şekildeGönül kıyıma.Hüznünle gelirsin.Soğuktur suyun.Geceden Ay’a düşersinTatlı bir sevda ile.Hoş bir gülüş ile.Gelme artık üzerime.Gönül kıyım senden nefret ediyor.Anlarım...