Paz. Tem 12th, 2020

Fikri olan herkes için …

Düşünüyorum Öyleyse “İnsanım”

2 min read

Düşünmek ve Bilmek. Bu iki kavramı ayrı olarak ele alalım.

Düşünmek nedir?
Ünlü filozof Descartes’in “Düşünüyorum öyleyse varım.” Sav-sözü, Kuran’da
geçen “Hiç düşünmez misiniz? Akletmez misiniz? , Hala aklınızı kullanmayacak
mısınız?” ifadeleri bize ne anlatmak istiyor?
Düşünmek birçok anlama gelir; Aklından geçirmek, bir sonuca varmak amacıyla
düşünce üretmek zihni yormak gibi. Kısaca düşünce, üreterek, bir şey üzerinde
yoğunlaşarak bilgiye ulaşmanın bir yoludur.
Peki, bilmek nedir?
Ünlü filozof Aristoteles’in “ Bütün insanlar doğal olarak bilmek ister” ,
Sokrates’in “ Tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir.” sözleri, Konfüçyüs’ün
“Düşünmeden öğrenmek kaybedilmiş bir emektir, zaman kaybetmektir.” Sözü
bize neyi anlatmak istiyor?
Bilmek ise, bir şeyi öğrenmiş, anlamış olmaktır. Gerçeğin insan düşüncesinden
yansıyarak yeniden üretimidir.
Bu tanım ve sözlerden de anlaşılacağı gibi bilmek, düşünmenin sonucu üretilir.
Bilmek ve düşünmek birbiriyle ilintili terimlerdir. Bir şey hakkında bilgi
edinmeye çalıştığımız zaman algılamamız gerekir ve böylece bilgiyi düşünürüz.
Yani düşünmek, yeni fikirler üretmek için bilgi edinilmesi gerekir fakat bilgi
üretmek içinse düşünmek kaçınılmazdır. Sonuç olarak bu iki kavram bir
bütündür, ayrı düşünülemez.
Son olarak Konfüçyüs’ ün şu sözünü açıklayacak olursak:
“ Düşünmeden öğrenmek kaybedilmiş bir emektir, zaman kaybetmektir.”
Yani düşünmeden öğrenmek ezberden başka bir anlama gelmez. Aksesuar
bilgidir. Kalıcı olan öğrenme şekli düşünerek, algılamaya çalışarak öğrenmedir.
Doğru öğrenmek ve kalıcılık için düşünmek şarttır. Düşünmenin kaçınılmaz
olduğunu Descartes’ in sav-sözü çok iyi anlatır:
“ Düşünüyorum öyleyse varım.”

Sümeyye Taşkın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir