Cts. Haz 6th, 2020

Fikri olan herkes için …

Bir düşünce

3 min read

Hayatta olmak, hayata dair bir şeylerin içinde yer edinebilmek, en önemlisi de hayatın içerisinde kocaman bir yere sahip olmak insanoğlunun en büyük şansıdır. Dünya’ ya geldiğimiz andan itibaren etrafımızda olup biteni gözlemlememiz, bu gözlemlere anlam katmak için düşünmemiz ise Rabbimizin bize vermiş olduğu mucizelerin en güzellerinden.

Düşünmek, anlamlandırmak ve bilmek öğrenme aşamalarında insanlar için gerekli olan önemli unsurlardır. Geniş bir açıklama gerekirse ; Dünya’ya geliş anımızdan itibaren çevreye, olgulara merak içinde bakarız. Belirli bir süre sonra anlamdırmaya çalışırız kendi aklımızca. Bu aşama düşünme öğretimimiz devreye girer. Neden-sonuç ilişkisiyle olguları birbirine bağlarız. Son aşama ise edindiğimiz görüşü biliriz.

Düşünmek mi bilmek mi? Sorusuna gelecek olursak; düşünce insan beyninde daha geniş bir yer kaplar. Sorgulama, doğrulama becerilerini geliştirir. Bilmek ise var olan bir bilgiyi beynimize kaydetmemiz ile
gerçekleşebilir. Fazladan çaba harcamamıza gerek yoktur. Sorgulamak için çaba harcamayız bile çünkü bilmek öğrenime dayalı bir olgudur. Öte yandan düşünmek çok farklı bir kulvarda yer alır. Hiç bir şey kesin değildir.

Sorgulamak için yeterince olanak vardır. İnsan düşününce bu hakkı kendi de bulur. Kesin teoremlerle açıklanmamış kavramlarda ,olaylarda her zaman alternatif yollar bulunabilinir. Bu da elbette düşünmekle
mümkündür. Her şeyi bilebilirsin ama insan kendine ait fikrini yalnızca düşündüğü zaman elde edecektir. Büyük yıkımların, büyük baskıların olduğu şu zamanda insanların en çok düşünme becerisini köreltiyorlar.
Farklı bakış açısıyla Dünya’ya bakmamıza engel oluyorlar. Lafa gelince hepimiz biliyoruz ve farkındayız. Peki hangimiz düşünüp buna bir çözüm yolu getirebiliyoruz. Bilmenin , bilgiye sahip olmanın en güzel yanını unutuyoruz belki de… Bilgiyi akıl süzgecimizden geçirerek değerli kılmayı elbette. Bilgiyi değerli kılan en temel unsur düşünce becerisiyle geliştirmek ve yeni bir olgunun oluşmasına olanak sağlamaktır.

Bu satırlara kadar nesnel bir bakış açısıyla değerlendirmeye çalışıp biraz daha somut bir hale getirmeye çalıştığım konuyu şimdi de öznel ve insanlardaki etkilerinden bahsetmek istiyorum. Bilmek , yaşadığımız zaman diliminde insana prestiji kazandırır. Ne kadar çok bilirsen o kadar çok prestij sahibisindir. Ne kadar çok okuyup öğrenirsen konumunda yükselirsin. Erdemli bir insan olarak kendimizi koruyabilirsek bizim için oldukça güzel bir durumdur aslında. Ama bilmekle, çok bilmişliği karıştırmamak gerekiyor. Aksi halde büyük bir yanılgı içerisine girmiş oluruz. Bilginin aksine düşünmek insana belli bir statü sağlar. İnsan birçok alanda statü sahibi olabilir. Prestij kadar dar bir kalıp değildir. Birey olarak düşünebiliriz, vatanını seven bir insan olarak düşünebiliriz, ailesine destek olan bir aile üyesi olarak düşünebiliriz. Kısacası hayatın her köşesinde var olabiliriz. Diğer insanlardan bizi farklı kılan ise aklımızdaki düşüncelerdir. Hayatta kendimize dair ufacık bir alanız olsun istiyorsak düşünebilmeliyiz kısacası.

Sümeyye Fidan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir