Kudüs Benim

0
120

Can ile canan ile amber ile gül ile
Yıkayıp mihrabını, aşk dolu gönül ile
Mücahitler okusun ezanı bülbül ile
Kudüs ah yetim Kudüs nedendir bunca çile
Kudüs benim şerefim, geçmişim, istikbalim,
Uğruna can vermezsem bağışlanmaz vebalim.
Gelsin nazlı hürriyet, barış dolu ikbalim,
Bir şehirden ötesin benim kutlu şehbalim.
Gök ve yer şahit olsun Kudüs’te şan bizimdir,
Tevrat, Zebur ve İncil cümle Kur’an bizimdir.
İbrahim, Musa, Davud ve Süleyman bizimdir,
Bu toprağa can veren her kahraman bizimdir.
Ebubekir ve Ömer, bizimdir Ali Osman,
Selahaddin ve Selim Sultan, Abdulhamid Han.
Her kıta ve her iklim bugün milyar Müslüman
Amade kutsal şehir özgürlük için kurban.
Enbiyanın mahşeri, secdemin ilk kıblesi,
Hayat buldu seninle direniş meşalesi.
Revan oldu yiğitler, Darusselam kalesi,
Şehidimin al kanı şehitliğin lâlesi.
Rahman’ın fermanıdır, mübarek olsun Aksa,
Ocağı söner hemen biri yan gözle baksa.
Geldi heybetli nebi geleli o kutlu Asa,
Her taşını diriltir Meryem’in oğlu İsa.
Hüzünlenme Ey Çocuk! Filistin kurtulacak,
Dört yanı bu cihanın adaletle dolacak.
Siyonist rezil, işgal, kahrolup son bulacak,
Yedi rengi insanın seninle parlar ancak.
Ya Rabbi, Ya İlahi, Kudüs’e merhamet et,
Ecdadımın mirası bir mukaddes emanet.
Bir Mesih iniversin mazluma kılsın medet,
Doğsun nurun güneşi ölsün zifiri zulmet.
Doğrul Ey Şanlı yiğit bitsin onulmaz matem,
Kudüs özgür olursa cihanda bayram o dem.
Zulme karşı dik dur ki kurtulsun ben-i Âdem,
Bahtiyarsın Ey Doğu kalbinde Kudüs madem.
Muhammedin ümmeti mest-u hayrandır sana,
Arşa çıksın ahdimiz ruh-u revandır sana.
Ezelden gelen müjde şöhrettir, şandır sana,
Şiirler ağıt değil, seyr-u divandır sana.
Şevval Gülsever

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here