AHLAK EKSENİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİM

0
247

Eğitim ve öğretimin temel amacı ahlak ekseninde insan yetiştirmektir. Ahlak insanın yaradılışından gelen özellikleri ile insanların iyiliğini mutluluğunu hedef alan kuralların hayata geçirilmesi ile iyi ve güzel davranışlar bütünüdür. Eğitim öğretimde ahlak ve etik iyi benimsetilirse toplumda insan olma melekelerimizi o denli devreye koyabiliriz. Merhamet, vicdan, hissiyat, adalet, doğru iletişim, hukuk ahlak ilkelerindendir ve insanidir.
Eğitimde ahlak sadece derslerde verilen konularda öğretilemez. Her iş ve meslek gurubunun bir disiplin ve iş ahlakı sorumlulukları vardır. Eğitimde ahlak bu görevi yapan eğitimciler ve öğretimciler tarafından belirlenmiş ders müfredatlarındaki gibi anlatılıp geçilemeyecek kadar önemlidir. Okullarda verilen din kültürü ve ahlak bilgisi dersi dini bilgi ve ahlak hususunda yeterli değildir. Öğreticinin her hali ve davranışı da başlı başına olumlu yâda olumsuz anlamda ahlaki etkendir. Bu nedenle önce eğitimcileri ahlaki yönden donanımlı hale getirmeliyiz ki artık kitap satırlarını öğrencilere anlatıp çıkan veya bir takım bilgileri sadece sözel olarak ifade eden değil yaşantısıyla örnek olan gerçekten eğitim ruhuna sahip eğitimcilere ihtiyaç var.
Eğitim ve öğretimin temeline ahlaki değerler ve etiği koymaz isek genç nesiller edindikleri bu bilgi birikimini iblis misali sosyal hayatta iş ve aile içerisinde şahsi menfaatleri doğrultusunda kullanmaktan kaçınmayacaklardır. Ahlakın yeterince tanımlanmadığı bir eğitim sisteminde, sürekli test çözmekten hiç şiir okumaya zamanı olmayan, sanattan felsefeden maneviyattan uzak bireyler yetişir. Hayattan izole edilmiş bir eğitim öğretim, fen doğadan habersiz tost ye test çöz sisteminden ancak robotik ve ruhsuz yeteneksiz, tecrübe ve pratiği olmayan bir toplum medenileşemez ve gelişemez.
Günümüzde toplumun her kesiminden insanların bir şekilde eğitim aldığını görüyoruz. Okullarda kurslarda üniversitelerde veya dini kurumlarda cemaatlerde sohbet halkalarında bir takım bilgiler ediniliyor. Eğitim ve öğretime ulaşılabilirlik bu denli kolaylaşmışken ne oluyor da toplum bu kadar yozlaşıyor. Sevginin saygının olmadığı her şeyin maddeleştiği, ruhsuzlaştığı, merhamet ve paylaşmanın unutulduğu sahtekârlığın arttığı bir hale geldik. Bütün bunların tek bir sebebi var; eğitim ve öğretimde ahlakın gerektiği şekilde verilmediği ve eğitimcilerin doğru insanlardan seçilmediğidir.
Ahlakın temel alınmadığı eğitim kurumlarında uygunsuz giyinen, konuşmasını bilmeyen, sınıf içi disiplini sağlayamayan, eğitimciliği para kazanabileceği bir meslek olarak düşünen öğreticilerin çocuklarımıza eğitim verdiğini görüyoruz.
Eğitim öğretim gördüğü kurumdan iş ahlakı ve meslek etiğini tam anlamıyla alamamış yaşantısına yansıtamamış bir kişinin okuyup doktor olduğunda ilaç firmalarından pirim almak için hastasına alakasız ilacı verip hastayı denek olarak kullandığını, müteahhitlerin depremselliğe uygun olmayan yerlere malzemeden çalarak insanların başına yıkılan evler inşa ettiklerini, tüccarların ticarette sahte mallarını piyasaya sürdüğünü ve tartıda hile yaptığını, gıda mühendislerinin yediğimiz içtiğimiz nimetleri seri üretim ile çok kazanma hırsı yüzünden gıda terörü haline getirdiğini, bankacıların insanlara kredi vererek faiz ve borç batağına çekip intiharlarına sebep olduğunu da ayrıca görmekteyiz. Tüm bunlar aslında bizlere eğitim ve öğretim ahlakının başlangıçta ve sonrasında iyi verildiği takdirde faydalarını eksik ve yanlış verildiğinde ise zararlarını ve topluma yansımalarını tecrübe etmekteyiz. Bu anlamda her iş alanında bir etik olduğu gibi eğitim öğretimde de ahlak ve disiplin bireysel gelişim ve toplumsal kalkınma olarak mühim bir yere sahip olmalıdır. Son olarak yüzde doksan dokuzu Müslüman olan bir toplum için İslam eşittir ahlak diyebiliriz.
Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadisinde, “İslam güzel ahlaktır” buyurmuştur.
Aynur Betül Celep

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here