MÜMİNLER ARASINDAKİ VAHDET ŞUURU

0
1286

“Hep birlikte Allah’ın ipine (kitabına, dinine) sımsıkı sarılın. Parçalanıp ayrılmayın. Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün; hani siz birbirinize düşmanlar idiniz de o, kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeş olmuştunuz. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi o kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki. doğru yola eresiniz.” (Ali- İmran Suresi 103.)
Vahdet şuuru ne demektir? Kaçta kaçımız bu şuuru içimizde hakiki manada yaşayabiliyoruz? yada böyle bir gaye içinde miyiz?
Vahdetin kelime manası birlik, teklik anlamına gelir. Ancak içeriğine baktığımızda son derece yüksek bir mana ifade etmektir.
Ali İmran suresinin 103. ayetinde ifade buyrulduğu gibi” Allah’ın ipine sımsıkı sarılınız. Parçalanıp ayrılmayınız.” İşte bu ayetin ışığında yola çıkacak olursak Allah’ın ipinin, Allah’ın rızasına muvafık bir hayat sürmenin kılavuzu olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla, Kur’an-ı Kerim’i ve emirlerini iyice benimseyerek, özümseyerek aşkla ve şevkle bağlanmalıyız.
Vahdet şuuru; birliği ve beraberliği içimize sindirmenin göstergesidir. Allah’ın emir ve buyruğudur. Kur’an ve sünnet ışığında ele alacak olursak tevhit inancıyla hareket edersek vahdet şuuruyla hakiki imana erme şerefine nail oluruz. Allah’ın mülkünde kayıtsız İslam’a teslim olup Kur’an ışığında Allah’ın emir ve yasaklarına sığınarak şüphesiz biz Müslümanlardanız deyip İslam’ın selamını veren kişi ve kimselerin Müslümanlıklarını tartışmadan İslam’ın yaşanması hususunda söz birliği içinde olmamızdır.
Dünyaya geliş gayemizi kavramış olursak mana ve maddeyi kendi iç dünyamızda çözümleyebilirsek o zaman İslam şuuruyla bezenmiş oluruz. Böylece hayatımızın her alanında bunu benimsemiş oluruz. Günümüzde yaşanan olaylar akabinde şunu da gördük ki birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece vatan. millet, hürriyet ve bayrak bütünlüğü korunacaktır. Özgürce yaşamanın adil yolu birlik ve beraberliğimizi korumaktan geçmektedir.
Bugün yaşanılan kaosların uzantısında tamamen Allah’ın emir ve yasaklarından uzaklaşmak ve kopmak vardır. O sebeple huzur, sükunet, iç alemimizdeki denge inanç ve iman kilit noktası ile sağlanacaktır. Denize düşmüş ve boğulmak üzere olan kimseye halat gibidir, bizlere gönderilen kitabımız Kur’an-ı Kerim. Bütün kainatı içinde barındıran tertemiz deryayı ummandır tatmasını bilene. İşte şuur ve bilinç bu derinliği anlamayı ifade etmektedir.
İnsanoğlu bilmediğinin düşmanıdır. Müslüman öğrenmeli, araştırmalı, ufkunu aydınlığa dönmeli, ruhundaki o baharı keşfetmelidir. Cehalet karanlıklarda kaybolmak gibidir. Bizler azimli ve gayretli olursak hem kendimiz hem de çevremiz için çok şeyler yapmış oluruz. Birlik ve beraberliğimizin her zaman daim olması temennisi ile.
Selam ve Dua ile
Emine GENÇ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here