TOPLUMUMUZUN GELECEĞİ ÇOCUKLAR

1
566

Aile bir toplumun çekirdeğidir. Bu çekirdek topraktan minerallerini, suyunu; güneşten ışığını yeterli miktarda alırsa filizlenir, çiçek açar ve toplumu ayakta tutan birimlerden biri haline gelir.
Peki her ailenin topluma yararlı olması, hayata değerler katması için en önemli unsur nedir? Tabii olarak iyi çocuklar yetiştirmek…Bir aile çocukla anlam kazanır.
Anne baba olarak bireyler çeşitli açılardan çocuk yetiştirmeye hazırsa çocuk dünyaya getirmelidir. Aksi takdirde psikolojik ve özellikle zihin yapısı olarak çocuk yetiştirmeye müsait olmayan çiftlerin çocukları, bulundukları ortamdan olumsuz etkilenerek çok da sağlıklı yetişemeyecektir.
Ailenin çeşitli yönlerden donanımlı olması çocuğun da donanımlı yetişmesi anlamına grlmektedir. Güçlü aileler, güçlü bir toplum meydana getirir. Her çocuğun içerisine doğduğu ev, toplum, kültür … farklılık gösterir. Ayrıca çocuklar kişilik özellikleri, maddi olanakları, cinsiyetleri, zihinsel algıları, fiziksel yapıları, sağlık durumları gibi çeşitli yönlerden de farklıdır. Her çocuğun ilgi alanı farklı olabileceği gibi zihinsel (sözel ya da sayısal /mekanik ya da duygusal) yatkınlığı da farklıdır. Bunun için her çocuktan bir fabrikasyon ürün gibi diğerleriyle aynı şeyi yapması, aynı işleri başarması beklenmemelidir.
Çocukların doğduğu andan itibaren atlatması gereken kritik dönemler vardır. Örneğin acıktığında karnı zamanında doyurulmayan bir bebek, güvensizlik duygusu geliştirir; tuvalet eğitimine henüz başlayan bir çocuk, aşırı baskıcı bir tutum sergileyen ebeveyni yüzünden ileriki yaşlarda daha da belirginleşecek olan cimrilik davranışını kazanır.
Her çocuk, kafasında farklı bir dünya geliştirir. Çocukların hayal güçleri sınırsızdır. Aşırı baskıcı ve kuralcı ebeveynler ise çocukların dünyasını, hayal gücünü sınırlandırır.Çocuğumuzun çizdiği bir resimde ağaçlar mavi, gökyüzü sarı, güneş yeşil görünebilir. Bu gayet doğaldır ve çocukların yaratıcı dünyasının bir uzantısıdır. Çocuğuna ”Ağaç yeşil, gökyüzü mavi, güneş sarı olmalı. ” dayatmasını yapan bir ebeveyn farkında olmadan onun hayal gücüne telafisi olmayan bir darbe indirir.
Çocuğumuza başarı örnekleri göstermek, çocuğumuzu başarılı akranlarıyla kıyaslamak onlarda benlik algısını zayıflatır ve kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olur.Bırakın çocuk arada bir sınavından düşük not (50,60,70…) alsın. Her çocuk yüksek not (100) almalı diye bir kural mı var? Ayrıca küçük yaşlardaki çocuklarda dikkat eksikliği, tam olarak odaklanamama durumu sık görüldüğü için bildikleri soruları bile tabii olarak yapamayabilirler.
Onlara başarı duygusunu tattırmak için öncelikle yaptıkları olumlu (istendik) davranışlar adım adım pekiştirilmeli ve çocuklar gerektiğinde takdir de edilmelidir.
Aile ortamında çocuklara da bazı konularda söz hakkı tanınmalıdır. Belki çok basit görünecek ama çocuğun ayakkabı seçiminde, giydiği kıyafette bile söz hakkı olmalıdır. Aksi halde dıştan odaklı, karar veremeyen ve hep başkalarının yönlendirmesiyle hareket eden bir birey yetişecektir. Elbette anne babalar iyisini bilir; belki çocuğun istediği ayakkabı mevsime ya da çocuğun ayak yapısına uygun değildir. Ebeveyn, çocuğu üstü kapalı bir şekilde yönlendirip kararı yine çocuğun vermesini sağlamalıdır. Böylelikle çocuk hem birey olarak kendine saygısını geliştirecek hem de ileri ki yaşlarda tek başına sorumluluk alıp kolay bir şekilde yeni yeni kararlar verebilecektir.
Şiddet içeren aile ortamında yetişen çocuklar şiddete meyillidir. Bir aile neyse çocuk da o ailenin yansımasıdır. Yarınları güzelleştimek isteyen, insanlığa katkıda bulunmak isteyen her birey iyi anne baba olarak çeşitli açılardan sağlıklı, aklı hür, insancıl, yardımsever, kişilikli, kendine güveni olan, vatanını seven çocuklar yetiştirmelidir.
Güzel, gelişmiş bir toplum için içerisinde hakkaniyet ve acıma duygusu olan,hoşgörülü, ufak problemler karşısında yılmayıp çözüm odaklı olan çocuklar yetiştirmeliyiz. Yaşadığımız toplumu dinamik bir şekilde ayakta tutmak, çeşitli yönlerden sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmak ancak bilinçli, geleceğe umutla bakan sağlıklı çocuklar yetiştirmekle mümkündür.
AYŞE DEMİREL UYANDI

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here