Cts. May 30th, 2020

Fikri olan herkes için …

İslam Kardeşliği

3 min read

“Şüphesiz ki müminler kardeştir. O halde iki kardeşinizin arasını bulun. Allah’tan korkun ki merhamet bulasınız.”
(Hucurat Suresi 10)
“Onlar birbirlerine karşı şefkatli, merhametli ve alçak gönüllüdürler.”
(Maide Suresi 54)
İslam her sistem gibi kendi cemiyetini belli esaslar üzerine kurmuştur. İmanı esas alarak tek belirleyici ön şartı Kelime-i Tevhid “Lailaheillallah Muhammedurresulullah” olmuştur. Peygamber Efendimiz (s.a.s) “Müminler ancak kardeştir” buyurmuştur. Bu duruma göre mesela ne ırk ne renk ne de coğrafya sınır çizilebilir. Bahsi geçen kardeşlik elbette ki toplumda ki sulhu, düzeneği, selameti, hakkı ve adaleti sağlayacaktır.
İslam kardeşliği; aynı dine mensup insanların varlığı adedince büyüyen bir sorumluluktur. Modern dünyanın toplum dayanışma dediği olguyu sevgili Peygamberimiz(s.a.s) kıyamete kadar devam edecek kardeşlik uygulamasını ilk, İslam toplumunda gerçekleştirmiştir. Efendimiz Medine’ye teşrif ettiklerinde Mekke’den gelen muhacirlerden her birini Medineli Müslümanlardan biri ile kardeş ilan etmiştir. Bu kardeşlik yardımlaşma, dayanışma ve birlik olma halinin en güzel yaşanmış örneğidir. Böylece kitap ve sünnet ile yaşamaya başlanmıştır.
İslam kardeşliğinin önemi hakkında hem Kur’an-ı Kerim de hem de Peygamberimizin Hadis-i Şeriflerin de bizlere ciddi uyarılarda bulunulmuştur. Kardeşler arasında her türlü münasebette kendi nefsini ölçü alması öğütlenmiştir. Efendimiz şöyle buyuruyor; “Hiç biriniz kendisi için istediğini din kardeşi içinde istemedikçe olgun mümin olamaz.”
İslam kardeşliği madem ki bu kadar kıymet ve ehemmiyet arz ediyor o zaman kardeşlik neyi gerektirir ve hangi vazifeler ile mesulüz ona kısaca bakalım. İslam kardeşliği bir olmak, beraber olmak, bir bedenin azaları gibi tek vücut olmak demektir. Nedir tek vücut olmak? Müslüman Müslümana üç günden fazla küs kalamaz, ona sırtını dönemez, araya birtakım üstünlük ölçüleri koyamaz. Çünkü dinimizde üstünlük ancak takva iledir. Birlik ve beraberlikten her zaman güç doğar. Müslümanın yanı başında Müslüman kardeşi var iken bir dinsizi dost edinemez. Atalarımız ne de güzel ifade etmişler “Domuzdan post gavurdan dost olmaz.”
Günümüzde yaşanan birçok platformda gördüğümüz bir gerçek vardır ki dünyanın güç dengeleri bakımından Müslümanların birbirlerine arka çıkmaları oldukça önem taşımaktadır. Müslüman Müslümana zulüm etmez onu tek başına acıya ve kedere terk etmez. Kim bir Müslümanın dünya darlığını giderip sevindirirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntısını giderir mutlu eder. Bu kardeşlik bizlerin ahlaki faziletlerini yükseltecek, cemiyet ve toplumda bir binanın temel taşlarını oluşturan tuğlalar gibi olacaktır. Şimdi her zamankinden fazla ihtiyacımız olan şey işte bu kardeşliktir. O bütünlüğü sağlayabilmektir. Rabbim bunu böyle emir buyurmuştur. Aklın yolu birdir. Bütün bunlar
Müslümanın din kardeşine eli ve dili ile zarar vermemesi gerektiğini, suizandan kaçınması hüsn-i zan beslemesi gerektiğini ifade eder. Kardeşlik gönülden sevmek, saygı duymak, korumak, yanında olmak, onu hakir görmeden ve alay etmeden dualarında bulundurabilmektir. Bu da Müslüman olan insanın ahret hayatındaki kazanımlarıdır. Bu bir yatırımdır. Hem bu dünya da hem de ebedi hayatımızda bizleri değerli kılacaktır.
“Allah-u Teala bu ümmeti asla dalalet üzerine birleştirmez. Allah-u Tealanın ihsanı, kudreti cemaatledir. Binaenaleyh (topluluktan) ayrılan ateşe düşer.” (Hakim, el-Müstedrek)
Birlik ve beraberlik şuurumuzu yükseltmek adına Selam ve Dua ile
Emine GENÇ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir