Pts. Oca 20th, 2020

Fikri olan herkes için …

İnsanın Ahlak ve Maneviyat Hırkası

4 min read

İnsan en zor bilmece;dünyaya imtihan için gönderilen, iyi ile kötü tahterevallisinde dengeyi bulmaya çalışan,kâh eşref-i mahlûkat zirvesine ulaşan,kâh esfel-i safiline yuvarlanan bir gizemli canlı…
İnsanın bu meşakkatli yolculukta istikametten ayrılmamak için kendini tanımaya ihtiyacı var. Nasıl ki her makinenin bir mühendisi, her sanatın bir sanısı var ise insanında bir yaratıcısı var. Yüce Hak Teâlâ(C.C.) kuluna bu meşakkatli ve sırlı yolculuğunun çözülmesini din ilmi ile kolaylaştırmıştır.
İnsan aklıyla, kalbiyle, bedeniyle ve ruhuyla bir bütündür.Mükemmel bir varlıktır. Allahü Teâlâ tarafından yaratılmış olan bu varlık yeryüzündeki canlıların da en üstün olanıdır.
Kâinatın insanda mikro kozmos olarak dürüldüğü aşikârdır. Anatomi ile Astronomi zerreden kürreyi anlatır. Aslı toprak,gıdası toprak olan insan, cennete giden yolu ruhun ilmiyle, vahiy yolunun ışığıyla yakalayacaktır. Tertemiz fıtratındaki nice safiyane duygular Kur’an ve Sünnetin rehberliğinde zuhura çıkacaktır. Maneviyatlı ve güzel ahlaklı bir yaşam ile kendini geliştiren canlar, toplumun imarına faydalı bireyler olarak vazifelerde yer alacaktır. İnsan için din tek başına yeterli gelmez. Ahlak ile zenginleştiğinde, maneviyat ile beslendiğinde, kemalat ve olgunluk kisvesini sırtına geçirip tevhidin zirvelerinde yetmiş iki millete hayrı dokunur. Bu hırka sırtında oldukça elinden ve dilinden kimse zarar görmez. Nice hayır duaları içinde ismi yâd edilir.
Terbiye beşikten mezara değinsürer. ‘’Şayet ahlak eğitimi gerekli olmasaydı, niye indi 124.000 Peygamber (A.S) ve Kutsal kitaplar?’’ diye bir soru sormak icap eder.‘’Ben böyleyim değişemem’’ diyenler kendi kişisel gelişimlerini yaşayamamış pişmanlıklarla dolu bir ömür sürmeye namzet adaylardır. Ömrün sonuna dek öğreneceği yüzlerce ilim, irfan ve amel sandığına eklenecek nice salih ibadetleri olacaktır.
Din ilmi, ahlak ile bütünleştiğinde erdemli insanlar yeryüzüne ışıklarını yayarlar.
Peygamber Efendimiz H.z. Muhammed Mustafa (sav)“Ben, ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.” (bk. Muvatta, Husnü’l Halk, 8; Müsned, 2/381)buyuruyor. Bu kıymetli hadisi şerife binaen Her insanda iyi ve kötü ahlak tohumları mevcuttur. Bir bahçıvan misali hangi bahçeye güzel bakım yaparsak o gelişecek güzelleşecektir. Bir madenci gibi maneviyat bahçemizde nice keşfedilmemiş madenler vardır. Cimriyim diyen cömert, gaddarım diyen merhametli, tembel olan çalışkan, kibirli olan tevazuya, yalan söyleyen doğru söze alışabilir.İffet ve namus, edep ve terbiye, zarafet ve letafet, cesaret ve şecaat timsali olabilir.
Toplumda yeterli olsa idi sadece teknik bilgiler, çoğalır mıydı bunca kötülük, organ mafyaları, katiller, hırsızlar, rüşvet, faiz, fuhuş, zulüm ve haksızlıklar?
Rahatlık bu kadar çoğalmışken niye yıkılır yuvalar, terk edilir bebeler, şiddet görür kadınlar?
Yüksekokul mezunu kişiler bile şiddetin, zulmün içinde yer alıyorsa yanlış giden bir şeyler var demektir.
Nice yükselsemevki makam şöhrete erse de akıl
Kibir zincirlerleri uzak eylerseni tüm dostlardan
Bu derdin devası nedir der isen ey biçare akıl
Nefsi terbiyeeyle gir gönüle nasiplen dualardan
Maneviyat derinliği sarmazsa ruhu vekalbi, ne sabır anlaşılır, ne tevekkül, ne teslimiyet, ne rıza, ne de aşkın gizemleri…
Hayatın merkezine Allahın rızası yerleşirse ihlâs, içtenlik, samimiyet, bir gergefte nakış misali zuhur eder tüm yaşam dilimlerine… Yapılan her amelde içsel derinlikler hissedilir.
Huşu ile kılınan namazlar, açlığın sırrını anlayarak tutulan oruçlar, fakiri incitmeyen sadakalar, simgelerin ardında derinliği yaşanan haclar. Ayetin anlamı bozulmadan takılan tesettürler, anne baba eş evlat hakkı gözetilen evlilikler, misafirlerin gönlü hoş tutulan evler, gönlü sevgiyle dolu hak hukuk bilincinde komşuluklar, kalp kırmadan hastaya hizmet, vakıf derneklerde hizmetlerde koşturan gönül ehli görevliler ve unutulmayan dostlar, başı okşanan yetimler, hizmetine koşulan yaşlılar, burs verilerek okutulan talebeler, bir sanata binbir mana sığdıran sanatkârlar, maddiyatı olmayıp evlenemeyen gençleri evlendiren yüce gönüllü insanlar ve dahi niceleri…
Helal haram ölçülerine dikkat etmeli… Her vakit Allah korkusu ve Allah sevgisi terazinin ibresini dengelemeli.
Tek aklım yeter, tek din bana yeter, tekahlakım yeter -kalbim temiz diyen, tek ilim -teknoloji yeter, diyende yanılır.
İnsan erdemli, ahlaklı, vasıflı, kültürlü, ince ruhlu, maneviyatlı, çalışkan, hizmetli, hürmetli, topluma faydalı bireyler olmak ile şeref kazanır.
Aynaya bakmalı ve sormalı her gün
‘’Bugün kaç gönüle dokundum?’’
‘’Bugün dünümden dahamı ilerdeyim?’’
‘’Yolculuğum esfelin bataklığına mı? Eşrefin zirvesine mi?’’
‘’Niyetlerim düzgün mü? Attığım adımların bilincinde miyim, nefsim için mi? Allah için mi koşturuyorum? ‘’
İlahiaşk gönlünüzün yakıtı olsun.
Hizmetleriniz baki olsun.
Mevlam yar ve yardımcınız olsun.
Saygı ve Hürmetlerimle
Mihrican Ulupınar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir