Günümüz Neslinin Sorunlarına Ufak Bir Dokunuş

0
383
Youth Friends Friendship Technology Together Concept

Modernizm ve küreselleşme sisteminin egemen güçlerinin pervasızca tasarladığı bir model içerisinde yapılandırılmaya çalışılan şey tek tip insan modeli ve bilinçsiz tüketici yığınlar üretmektir. Modernizm ve küreselleşme önce bizi bizden uzaklaştırıp değerlerimizden kopardı, sonra da zihinlerimizi, ruhlarımızı işgal edip; beyinlerimizi ve hayatlarımızı tahrif etti. Hani her asrın bir firavunu vardır ya bu asrın firavunu da küresel kapitalizmdir. Kapitalist sistemin çarkında fikren, bedenen, ruhen ezilen gençler ve insanlar, adeta hipnoz olmuş gibi sürü psikolojisiyle her dayatılanı yaparak ve alarak bilinçsiz tüketici topluluklar oluşturulmuştur. Bu sistem hızlı, değişken, hareketli, renkli ve sahte makyajlarla insanların bilinçaltına davetkar bir takım algılar göndererek tatlı bir köle haline getirmiş; öyle ki hayatımızın her yönünü kuşatmıştır. Düşünce yapımızdan tutun da yediklerimiz, giydiklerimiz mahremiyetimize kadar uzaktan bir el ile dokunur hale gelmiştir. İnsanın ve toplumun en dinamik, atik, iş yapabilen, üreten hareketli kesimi gençlerimiz, maalesef çağın kıskacında tek tip insan projesiyle bedeni hazlar peşinden koşan gayretsiz, zahmetsiz, hedefsiz hale getirildi. Tefekkür etmeyen, üretmeyen, ödev ve görev bilincinden uzak bir nesile geleceği emanet edeceğimiz doğrusu çok endişe vericidir!
Kulluk şuurundan ve vahiy kültüründen uzaklaşan gençlik bütün benliğiyle çağın tutsağı haline gelir. Gençliği kaybetmek; istikbalin kaybı ve insanlığın çöküşü demektir.
İnsanlık medeniyetinin en zirve noktası olan asrı saadet dönemine baktığımızda Peygamberimiz (sav)’in en yakın sahabelerinden birçok savaşta kumandanlık yapmış, hiç düşünmeden canını, malını Allah yolunda infak etmiş, adeta İslamı omuzlarında yükseltmiş o büyük insanlar; yaşları itibariyle çok da büyük değillerdi. Bir çoğu çocuk ve gençlerden oluşmaktaydı. Onlar gibi rahmani yolda değerlerimiz uğruna ağır bedeller ödemeyi, ölümü sevmeyi, sevdiklerini geride bırakarak şehadete koşabilmeyi, tekrar gençliğimizin ruhuna ve bilincine nakşetmeliyiz. Şanlı tarihimizin müstesna şahsiyetlerinden Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul’u fethederek çok genç yaşta çağ açıp çağ kapatmıştır. Bu eşsiz büyük başarının altında yatan rahmani felsefeyi ve psikolojiyi gençlerimize her fırsatta anlatarak onları tekrardan fikri ve iradesi hür, düşünen ve üreten, değerlerine bağlı ve zafer aşkıyla yüreği yanan bireyler haline getirebiliriz. İnşallah…
Aynur Betül CELEP

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here