Per. Nis 9th, 2020

Fikri olan herkes için …

DÜNYA BATAKLIĞININ YENİ OYUNU; “NESİL’CİLİK”

5 min read

Anlattığım masal değil, kaybolan bir nesil.. Haykırdığım bir çocuk değil, koca cihanı aydınlatacak bir nesil.. Söylediklerim bir lakırdıdan çok toplumu yerinden sarsacak bir serzeniş…
Bir gençlikten bahsediyorum.. Öyle bir gençlik ki, hazine misali..Öyle bir hazine ki; enerji ve gücün zirvelerde olduğu, insana neşe katan, hayaller kuran ve kurduran, sağlam temeller atabilecek kabiliyette olan bir nesil.. Gençlik diyorum Azizim..! Bir kuş misalidir.. Tüm dünyayı değiştirebilecek bir kuş.. Ümmeti yerinden kaldıracak, küffara dünyayı haram kıldıracak bir nesil..! Lakin şuan tamamen başka diyarlara uçup kaybolan bir nesil..
Kaybettik nesli.. Kaybettik geleceği.. Ve.. Kaybettik hayallerde olan; İslam-ı Mübin-i kuracak, gözü kara, alnı açık bir gençliği… Artık yitirdik tohumunda Rasul sünneti olan, Kuran’ın ihtişamı ile filizlenecek bir nesli..
Peki ya neydi sebeb-i vürudu..?
Alışılmış bir sebebi var aslında, hep gün yüzünde olan ama hep kulaklar arkası..Cihanı aydınlatması için bizlere gönderilen Kuran-ı Kerim’i duvarlara asılı bir süs eşyası yaptık..Rasulallah (sav)’in sünnetlerini sadece sözden ibaret sanıp örnek almaya tenezzül dahi etmedik.. Günümüze bir ışık saçacak gençliği kapkaranlık kuyulara atıverdik.. Teknoloji kuyusu.. Sosyal medya kuyusu.. Diploma kuyusu.. Para kuyusu.. Muhtaç olmama kuyusu..Rızık endişesi kuyusu..Heva ve heves kuyusu..Ve bu kuyuların açtığı günah bataklıkları..
Bizler Kuran-ı Kerim’de izah edilen; “İnsanlığın hayrına çıkartılmış, en hayırlı ümmetsiniz.(1)” vasfını kaybetmiş gözüküyoruz.. Ümmetin en hayırlısı olan bir nesil, dünya hengamesinin değişik unsurları ile uzaklara sürüklendi. İşte tüm bunlar aradığımız gençliğin nasıl kaybolduğunun bir özeti nispetindedir.. İşte bunlar karanlığa saplanmış dünyada ışıkla aradığımız bitmiş neslin hikayesidir..
Sürgün..! Sürgün edildi nesil bir diyardan diğer diyara..
Yitirdik..! Bir nesli heva ve heveslerimizden dolayı yitirdik..
Kaybettik..! Yarınları aydınlatacak nesli tek seferde kaybettik..
************
Alacağız..! Sürgün ettiğimiz nesli geri alacağız..
Edeceğiz..! Yitirdiğimiz nesli geri elde edeceğiz..
Ve Kazanacağız..! Kaybettiğimiz nesli yeniden kazanacağız..
Hak Dostlarına söz verelim birde;
İmâm-ı Rabbânî Hazretleri’nin buyurduğu gibi:
“Vakitlerin en şereflisi olan gençlik çağını, en faziletli ameller için harcamalıdır.”
 Peki, en fazîletli ameller nelerdir?
Elbette Kur’ân-ı Kerîm’in ahlâkıyla ahlaklanmak ve Peygamber Efendimiz’in Sünnet-i Seniyye’si ile hemhâl olabilmektir. Zira Peygamber Efendimiz,örnek ve müstesnâ yaşayışıyla Kur’ân-ı Kerîm’in canlı bir tefsîridir.(2)
Bir başka büyüğümüz olan; Muhammed MâsûmSirhindî -rahmetullâhi aleyh-’in genç bir talebesine yaptığı şu nasihat ne kadar manidardır:
“Yavrum! Ömrün en kıymetli zamanı, gençlik günleridir. İnsanın güçlü-kuvvetli, azalarının sağlam olduğu bu günler geçer ve ömrün en zayıf vakti gelip çatar. Ne yazıktır ki insanlar, en şerefli kazanç olan mârifetullâh’ı, gelip gelmeyeceği belli olmayan ihtiyarlık vaktine havale ederler. Ömrün en şerefli vakitlerini, en rezil şey olan hevâ ve hevese sarf ederler. Unutma ki; «Yarın yaparım diyenler helâk oldu!».”(3)
Cenab-ı Hakk Kuran-ı Kerim’de; “ Biz sizi öyle dengeli, ölçülü bir ümmet yaptık ki insanlığa önder, imam olasınız. Resulullah’da size önder, imam olsun diye.(4)” buyurur. Bu ayeti kerime İki cihan serveri olan Peygamber Efendimiz (sav)’in önderliğinden, rehberliğinden bahsedilmektedir. Efendimiz(sav) ile birlikte Ümmeti Muhammed’in rehberliği söz konusudur.Lakin günümüz yeni nesle bakınca anlıyoruz ki bizler geleceği aydınlatacak rehberlik vazifesini de kaybettik.
Kalitemizi yitirdik.. Önderlerimizi yitirdik.. Ümmet olgusunu yitirdik.. Sorumluluğumuzu yitirdik.. Kurtuluşu yitirdik.. İman dolu bir nesli yitirdik..Hayayı yitirdik.. Ahlakı yitirdik.. Kadere rızayı yitirdik.. Sevgiyi ve en önemlisi saygıyı yitirdik..
Gayemiz Allah’ın rızasını kazanmış, teslim olmuş genç olabilmektir. Mekke ve Medine’de;Musab bin Umeyr, Zeyd bin Sabit, Enes bin Malik, Ömer(r.a) gibi gençler nasıl ayağa kaldırdılarsa o nesli, bu ümmetin gençleri de bu nesli ayağa kaldırmalıdırlar..
Biz bir nesil istiyoruz..Onurunu, şahsiyeti edinen. Arandığı vakit meydanda olan. Bahane üretmeden,verilen vazifeyi kendine görev edinen. Cesur, vefakar ve dik durmayı bilen bir nesil istiyoruz.
Gençlik ebediyete kadar devam etmeyecek. Dolayısıyla gençliğimizi kaybetmeden önce ondan en iyi şekilde istifade etmeliyiz. İnsanlığa örnek olan geçmişimizdeki büyük Müslüman gençlerin ayak izlerini takip ettiğimizden emin olmalıyız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözlerini unutmamalıyız:
” Beş şey gelmeden önce beş iyi ganimet bil; ihtiyarlığında önce gençliğinin, hastalanmadan önce sıhhatinin, fakirliğinden önce zenginliğinin, meşgul zamanlarından önce boş vakitlerinin ve ölümünden önce hayatının.” (6)
Velhâsıl dünyanın baharı her sene yeniden gelir. Lâkin ömrün baharı olan gençlik, aslâ geri dönmez. Eğer gençlik Kur’ân ve Sünnet muhtevâsında değerlendirilmezse, yarın elde sadece «âh ile vâh» kalır.
Zamanın gömleği; deli gömleği, onu yırtan da ölüm!..
O demde ki perdeler kalkar, perdeler iner;
Azrâil’e “hoş geldin” diyebilmekte hüner!..
Allah bizi Salih ve Saliha insanlar ile beraber eyleyip onlarla korusun ve onlarla Hulefa-i Raşidin’in yolunda davamızı taşımamıza vesile olan bir nesil eylesin. İslam sancağını omuzlayıp ufuklara götüren, cihan aleminde her karışa Din-i Mübin’i ulaştıranlardan eylesin..Amin
BİR NESİL ARIYORUM..!
Işık tuttum karanlık aydınlıklara
Göklerden yükselen rüzgarlara
Aydınlıklardan gelen baharlar ile
Davasının başında bir genç arıyorum.
İlminin hakkını veren
Alemlere din-i mübini ulaştıran
Devleti uğruna fedakarlıkta zirve olan
Ümmetinin başında bir genç arıyorum.
Halka değil Hakk’a inanan
Meclislerinde hakimiyet kuran
İslam sancağını diyarlara taşıyan
Hak nesli bir gençlik arıyorum.
Kolay bulunmayan gençliği,
Kolay kazanılmayan davamızı,
Kaybettirmeyecek bir nesil arıyorum..!
KAYNAKÇA
1) Al-i imran 110
2) Altınoluk dergisi
3) Bakara 143
4) Maide Suresi 105
5) Buhari
Beyza Nur Öztürk

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Gözden Kaçırdıkların